قال لي : يوماً ما ، ستبكين بكاءاً جميلاً
: ضحكت سخرية بكلامه ، وقلت
متى سيكون ذلك بحسب توقعاتك ؟
$: ♥ [ قال : حينما تنجبين وجهاً جميلاً يشبهني

لا تخافي من الريشة
فهي الحقيقة الأليفة
كلها لمسة جد ظريفة
فهي حساسة هشيشة
طريقة لمسها خفيفة
تعشق الالوان اللطيفة.
قال لي يوماً ما ، ستبكين بكاءاً جميلاً

كلمة من حرفين
تسخر كل الحروف و الكلمات
لتفسيرها لا تسع كل المفردات
تعبر العينين
تعانقها الروح و تغمر الذات
يقبلها العقل
و يعقلها القلب دون تفسيرات
يبقى يتأمل....

 Messages d'amour en français

Je veux vivre dans un pays ou ses frontière son tes bras, son soleil ton cœur, ses lois tes sentiments, ses habitants sont toi et moi

je t'envoie un bateau de bisous, emporté par une mer de caresse, poussé par un vent de tendresse. et toi tu m'envoie quoi .

Aussi léger que la rosée du matin, aussi doux que la sois et le satin et aussi frais que les belles roses des jardins je t'envoie mon bonjour de bon matin

Messages d'amour en français

Je suis partagé entre deux souffrances : celle de te voir seulement le jour et celle de te perdre pour toujours.

L'absence est à l'amour, ce que le vent est au feu, il éteint le petit et ranime le grand.

On m'a toujours dit que le silence n'avait pas de bruit, mais quand on est amoureux, le silence a le bruit de celui qu'on aime.

Messages d'amour en français

J'ai demandé à dieu de l'herbe, il m'a donné une prairie. De l'eau, j'ai eu un océan. Un cœur plein d'amour, il m'a donné ton numéro ! Je t'aime

Je ne suis pas HUGO pour te dire de grands mots, et pas CORNEILLE pour te dire des merveilles. je ne suis que moi pour te dire » je t'aime.

Messages d'amour en français

Romantic SMS


 • When you LOVE, you can't HATE. • LOVE is the marathon of a lifetime. • LOVE keeps me deliriously happy! • LOVE is a vibration... not a word. • LOVE keeps reminding me of how much LOVE is possible. • LOVE has no boundaries. • Do not fear LOVE. • LOVE is all about allowing LOVE. If you look for love, you won't find it. LOVE waits to find you. LOVE found me and set me free. • My blessing in life is that I listened to my heart and I learned and am learning LOVE in ways that I could have never imagined. • LOVE is not a boyfriend, a husband, sex or romance. LOVE is a feeling.

 • Sweet SMS


 • LOVE is a human being... who loves just being. • LOVE is taking your inner child to the beach... and having fun! • LOVE protects you. • LOVE is going to the deepest parts. • LOVE is the SUN SHINING ON ME! • Do you LOVE because it makes YOU FEEL GOOD? • LOVE is creative. • LOVE keeps opening my heart to reveal even more LOVE. • LOVE is the reason I LOVE. • LOVE only hurts if you let it. • LOVE not wanting ANYTHING in return. • LOVE with honestly. • LOVE as though you have never LOVED before. • LOVE takes me higher and higher and higher! • In my eyes I can see LOVE looking back at me. • LOVE is writing from your heart. • LOVE says KEEP LOVING ME. • LOVE does not say STOP LOVING ME. • LOVE keeps peeling the layers of pain away. • LOVE shines through the darkness!

 • Short SMS


 • LOVE dreams. • LOVE sows. • LOVE grows. • LOVE forgives. • LOVE is not hiding. • LOVE is living life. • LOVE is a thinkpad. • LIGHT dispels DARKNESS. • By forgiving you give LIGHT. • LOVE keeps you humble. • LOVE SEES LOVE. • LOVE finds love. • LOVE helps others. • LOVE overwhelms me. • LOVE never forgets. • LOVE made me run back to you. • LOVE takes risks. • LOVE keeps me growing and knowing. • LOVE does not keep score. • LOVE is learning to soar...


 • SMS Collection


 • LOVE is giving LOVE away to everyone you pass on the street. • LOVE is not thinking you are more than you are. • LOVE keeps your heart open... and it keeps opening and opening. • LOVE is knowing that hurt can be a part of LOVE that helps you grow into more love. • Telling me not to LOVE would be like telling the SUN not to shine. • LOVE wants you to speak your heart. • LOVE is standing next to me but LOVE is thousands of miles away. • LOVE is not pain and hurt. • LOVE is speaking TRUTH. • I speak TRUTH... I found my POWER. • LOVE is listening and following your heart. • I accept the TRUTH of who I AM. • LOVE bangs bangs on the door. OPEN the door and reveal the LOVE. • LOVE is forever. LOVE does not LOVE one day and then leave the next. • LOVE looks you in the eye and says YOU ARE LOVE. • LOVE is the reason we came to EARTH! • Dreaming dreams of you and me laughing and loving. LOVE is dreaming of laughing and loving. • LOVE is the answer to LIFE'S LESSONS ALWAYS! • IF YOU ARE NOT SEEING LOVE, WHAT ARE YOU SEEING? • LOVE is letting go of your mind... and saying HELLO to your HEART!!!

 • Sweet Love SMS


 • LOVE breaks the rules... all of them! • LOVE is all the good and all the bad... and finding LOVE in it all. • If your mirror is not seeing LOVE, then maybe you need to clean it. • LOVE speaks their heart... no matter how afraid you may be. • Some of us learn LOVE after learning lessons through pain, that is a BEAUTIFUL THING.


 • Romantic Love SMS • LOVE keeps me keeping on. • LOVE with no agenda. • LOVE those who have never felt LOVE. • LOVE those who are unlovable. • LOVE is the answer. • If you are not seeing LOVE, you have work to do. • LOVE is our only purpose... so get to it. • LOVE is keeping your heart open when you want to hide it. • LOVE is the force. • LOVE is the essence.


 • LOVE KEEPS INTO YOUR HEART... LET IT FLOW!! • LOVE helps you keep going when you think you can't. • Learn to LOVE! It is worth it. • LOVE keeps me dreaming! • LOVE is the only way. • LOVE HEALS HEARTS. • LOVE HEALS WOUNDS. • LEARN LOVE THROUGH THE PAIN! • LOVE does not keep track of the LOVE it gives. • LOVE is fantastic. • LOVE is caring. • LOVE is sharing. • LOVE is giving and forgiving. • LEARN LOVE THROUGH THE PAIN! • LOVE just LOVES!

 •  

  Romantic Text Message

   


 • LOVE inspires me to LOVE MORE EACH DAY. • LOVE inspires me to learn from others. • LOVE inspires me to think great thoughts. • LOVE inspires me to be original. • LOVE inspires me to do great things.


  • Your love I bought, And nothing else I need to buy.You're always on my mind, Truly, you're one of a kind.My sweetheart you'll always be, Whether I live, or die.

          
          
          
          
         Your love conquered my mind.
         Your beauty drove me blind.I surrendered & obeyed, No longer asking for aid. Your look is sharp & keen, You deserve to be my Queen.


          
          
          
         The moon is green with envy, The sun turned into ice. The stars are shy of your cheeks, And jealous of your eyes.

          
          
          
         No.. You don't deserve a phone call,
          Or an email,
         No.. You deserve the whole world,
          Male & female.         I'll never let you down, beware, Nor will I forget you, I swear! How could I forget your blonde hair? Or your dark eyes, or your motherly care. And I'll forever love you, is this fair?


        L'amitié c'est votre prénom... Votre Pseudo...Votre Gentillesse à me lire chaque jour... Vos commentaires remplis de douceur... Tous ces petits moment passé ensemble..Qui font que même quand je me sens seul... Je ne le suis pas... L'amitié c'est vous et moi... Merci à vous tous d'être là... Vous êtes un trésor pour moi.

        citation d'amitie pour facebook en anglais

        Some of the best moments in Life:- Lying in bed listening to the rain outside THinking about the person you love A long drive on a calm road Finiding money in ur old jeans just when u need it Holding hands with a friend Getting a hug from Someone who loves u Wishing u all these Best Moments in ur life "ALWAYS Be HAPPY"

        citation pour facebook 2 :

        Those 'midnight teas',Those 'bday bumps'... 'Old torn jeans', Those 'late night walks', 'long chats'... 'pinches & slaps'.. 'crushes on pals' & tat fight 4em', 'frying nuts'..making rowses bunking classes,calculating attendance percentage, copying tests and ***. gettin kicked out of class.. 'struggle 4marks', 'writin on desks', 'fight wit teachers', 'tears 4love', those B-grade movies... Jst evritin... "Tatz college life" v cal it "HEAVEN"
        citation pour facebook 3 :
        Never Blame any Day In Your Life. Good Days Give You Happiness. Bad Days Give You Experience. Both Are Essential In Life. All Are Gods' Blessings..
        citation d'amitié pour facebook 4 :
        When it hurts to look back and you are scared to look ahead look beside you I'll always be there 4 you.

        citation d'amitie pour facebook en anglais

        • We cannot be together, But we'll never be apart, For no matter what life brings us, You’re always in my heart.

         • Loving is not how u forget but how u forgive, not how u listen but how u understand, not what u see but how u feel & not how u let go but how u hold on.
        citation d'amitie pour facebook en anglais

        • If loving u is wrong, then I don't wanna be right. My luv for u is strong & brighter than any light. The way we must go is long but we'll win every fight.

         • If I could give u one thing in life, I would give u the ability to see yourself through my eyes, only then would u realise how special u r to me!

        citation d'amitie en anglais

        • Never say u are happy when u r sad. Never say u r fine when u r not ok. Never say u feel gud when u feel bad. And never say u r alone when I m still alive. "E" is the most unfortunate character in the alphabet. It is always out of "cash", forever in "debt", never out of "danger" and in "hell" all the time. But notice that "e" is never in "war" and always in "peace." It's the beginning of "existence" and the end of "trouble." Without "e", we would have no "love", "life" or "heaven." Go E! **** your own breakfast by mixing happiness, faith and wisdom; add a little understanding, a pint of hope and a spoonful of love; top with a lot of smiles! Good morning! Sometimes in life, we tend to run so fast that we don't notice God running with us. We only notice Him when we fall, yet He stops, carries us and says, "Finish the race my child." Good day! Always remember that God only makes happy endings. If it's not happy, then, it's not yet the end. Live by love and hope, there is always something to look forward to. God bless. Put God on top of everything today and let Him take charge of all your plans. Then you'll see how beautiful His ways are and His unending love. Good day! I ain't someone whom you can rely on all the time. I can't always turn your tears into smiles, but even if I can't be a great person at all, still, I'm trying to be the simplest person you can count on. The person meant for you is the person who will love you even when there's no more reason to love you. For in your nothingness, the one meant for you will find what's lovable in you. When things turn out bad and your strength is no longer enough to carry them, you must never give up, because when your strength ends, my worth as your friend begins. Forget the things that made you sad and remember those that made you glad. Forget the troubles that passed away and remember the blessings that come each day. Good morning!

        Love quotes for facebook

        Have you ever experienced a time in your life when you felt so empty for no reason? Have you ever felt so down but you just can't tell why? Have you ever felt like the world suddenly spins around you, and you are caught in the middle going nowhere? Weird, isn't it? But that's the beauty of being human... it is knowing that there is a purpose for each existence, and whatever that may be, it is also the reason why we still wake up breathing each morning, to discover that missing piece of puzzle that would make our lives complete. Have a nice sleep! Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it or work around it. Good morning! Three people you will meet in life: First is the one you love most, second is the one who loves you most and the third is the one you spend the rest of your life with. Sadly, in real life, these three people are usually not the same person. The one you love most doesn't love you. The one who loves you the most is never the one you love the most, and the one you spend your life with, is neither the one you love nor the one who loves you the most. He/she is just the person who happens to be a the right place at the right time. There will come a time in your life when you will fall in love with a single soul. For this person, you would do anything and not think twice about it, but when asked why, you have no answer. You will try your whole life to understand how a single person can affect you, but you'll never find out. And no matter how badly you hate it or how badly it hurts, you will love this person without regret, for the rest of your life. Sometimes, we dream on ideal love we wanted. When it comes, we give the best to hold on to it, but though we gave more than enough, they still hurt us for the reason we don't understand. Friendship is a collection of hearts, ready to give, share and understand. It never fades and never ends. It only reminds us, life is not perfect without a friend.

        citation d'amitie pour facebook en anglais

        Life is like the ocean, now troubled, later calm. Full of trials, filled with tests. But even how big the waves are, and no matter how high the tide is, always remember that, "Tide is mirakol!" Good night! What makes life wonderful? Friends, to share the great moments in life. Friends, to take the blues away. Friends, which make you smile all the time! Good day! I wish you wake up this morning realizing what a wonderful person you are and the world is blessed to have you as a part of it. Enjoy life! Good morning! Caring is a wonderful gift that no one can buy. It is made up of love that roots in our hearts to make fruits of memory not just for a while but for a lifetime. Good morning!

        citation d'amitie en anglais

        The important element of closeness is communication, that's the reason why my fingers are still pressing the keys on my phone, because I don't want to cut the line that connects us. Good day! Prayer is a perfume to our soul and a fragrance that pleases God. Wear your prayer everyday and let it freshen you anytime, anywhere you go. Have a blessed and sweet-scented day! You might be sending messages that I might erase. But the thought that you cared and spent your time for me is something that will last forever. The more silently love is expressed, the more it is deeply bound to impress. No wonder God loves us in silence and gives us the miracles of having friends. I Live By Faith & Not By Sight .. So Whether I See U Or Not, Talk To U Or Not, I Know That U R Still The Same, A Friend Worth Keeping Till The End.... Good Nite.

        هدى..


        شوفوا المكان كله هدا
        محد تكلم وابتدا
        شوفو الجمال اللي بعيد
        أكيد هذي هي هدى

        أسيل..


        من شوفها يشفى العليل
        والزين معها ما يميل
        الناس تتلفت تقول
        شوفو أسيل هذي أسيل


        وجدان..


        يا مالكه كل الحنان
        رسائل حب بأسماء البنات
        وش هالحلا وش هالجنان

        بوجودها يحلى المكان
        وجدان يا كل الحنان

        رشا..


        أغشى على عيني غشا
        وماهمني كل الوشا
        واللي حضر ولا مشا
        مادام قدامي رشا

        منيره..


        خطير والله خطيره
        في الحسن جدا مثيره
        أكيد عرفتوا من أقول !!
        أكيد أقصدها منيره

        شذى..


        كلن ينادي وشهو ذا ؟!!
        اللي عطا بس ما خذا !!
        ماقول غير الله عليك
        ونعم نعم انتي كذا

        حنان..


        تحس في نظرتها حنان
        وفي شكل بسمتها حنان
        واسلوب مشيتها حنان
        حتى الحلا كله يقول
        ربي خلقني في حنان


        ناهد..


        الكل يلتفت والكل يشاهد
        والبعض يتسائل والبعض قاصد
        نص يقول منهي البنيه ؟
        ونص يقول هذي ناهد

        رهف..


        معها الحلى غصب انجرف
        ومن زينها كلن وقف
        لانها أميرة في الحلى
        عفوا ..!! لانها رهف


        حنين..


        اسمها نغمة رنين
        دعيت رب العالمين
        يحميها من كل حاسد
        ياربي احفظ حنين

        لينا..


        منهو الذي نور علينا
        منهو الذي اطرب حكينا
        منهو القمر ما بيننا ؟؟
        من غيرك انتي يا لينا

        منى..

        يا ناس شوفوا من هنا ..!!
        هذي الجميله عندنا ..!!
        خذت معاها قلوبنا
        وردت ومعها حبنا
        يا معذبه كل القلوب
        الرحمه زينه يا منى ..!!

        دانه..

        عندي سؤال ..
        ياللي ف خواطركم أمانه..!!
        الزين..وين أرضه ومكانه ؟!!
        ردوا علي وبأعلى صوت
        الزين دانه الزين دانه

        نوال..
        ياسارقه قلبي بحلال
        فيك الجمال فوق الخيال
        مزن حلو وصعب المنال
        وكان الحلى فيهم جمال
        انتي الحسن وانتي الدلال


        مناير..

        إللي لها القلب طاير
        زينك على الناس جاير
        ومن زينها الدم فاير
        ما أقول أعشقها بعقل
        العقل أصلا فوق طاير

        ريم..

        اللي تسمى بالزعيم
        ما هو من قوتها .. لاااا
        بس الحلى فيها حكيم
        ومن الغلى أحلى سديم
        وكل الحلى يصرخ يقول
        ياليتني مثلك ياريم

        مها..

        اللي أنا قلبي لها
        فيها الدلع من أهلها
        ودلوعة من أصلها
        وأي شي تحبه وتعشقه
        يصبح لها لو مو لها

        ندى..

        ياأول حب في قلبي بدى
        ندى..ياللي لها عمري فدى
        مهما تناسيتي غلاي
        ولا تبادالك جفاي
        بتبقين لي أصل المحبه
        وباقي هالعالم ردى


        أماني..

        أتوه لا من قالت
        ( تكفي عشاني )
        مدري أنا كيف ارتميت
        وفي حبها منهو رماني
        ولا من زعلت منها شوي
        قالت: خلاص ( تكفى عشاني )        رنا..

        هي شمعة الفرحه لنا
        وصارت لهالعالم منى
        والكل يسولف ودايم يقول
        جتنا (رنا) راحت (رنا)
        تدخل القلب بسهوله
        بلا تعب ولا عنا..!

        هنوف..

        صاحبة القلب العطوف
        ماقول هالكلمه ريا..
        تشهد لها بيض الكفوف..
        أكيد عرفتوا من هيا ؟
        أكيد من غير الهنوف؟


        ساره..

        حبها مثل المناره
        عالي و واظح كشوفه
        ولا اظلمت كل المدينه
        قالوا ابتسمي يا ساره..

        خلود..

        يا ما حلى ذيك الخدود
        اللي بها ريح الورود
        ومتوارثه طيب الجدود
        ولو راح قلبك يمها
        يا صاحبي صعبه يعود..

        وفاء..

        من قلبها صعب الجفا
        وفيها المحبه والصفا
        ونور البنات كله طفا
        من يوم ما شافوا وفاء

        سحر..

        الكلمه بس منها سحر
        ولا شفتها من الحلى
        كن السما تنزل مطر
        ما تعترف باسم الغدر
        وفي كفها حب البشر

        العنود..

        حبها ماله حدود
        والغلا دايم يزود
        لا لمح ريح العنود


        عبير..

        قلبها مثل الغدير
        صعبه تلاقي
        صعبه يصير
        في هالبشر مثلك عبير

        نوره..

        الحلوه الاموره
        الناس مأسوره
        تضحك ومجبوره
        مادام به نوره


        غلا..

        الخاطر أبدا ما سلا
        اختارك انتي من الملا
        حتى اسمعي قلبي يقول
        كلي لغلا كلي لغلا

        نور..

        الكل بك مأسور
        من شوفتك مسرور
        والعين ما تحلا
        الا بشوفة نور


        هناء..

        الطيب أو ساس الوفا
        الحب أو كل العطا
        كل الاماني تجمعت
        كل الاماني في هناء

        نجود..

        لعيون منهو زارنا
        تجمعت كل الوفود
        ودامه حفظ مقدارنا
        نوقف تحيه يا نجود        مشاعل..

        حلوه وعسوله
        في الحب دلوله
        وماترحمك نظره
        من عين شعوله


        دلال..

        وش هالحلا وش هالغزال
        هذي حقيقه أو خيال ؟!!
        سألت..: هذي من تكون
        ردوا علي هذي دلال

        شادن..

        تجمعت كل المحاسن
        في وجه من تسوى الاماكن
        لا تقول اشلون ولكن
        الحلا كله في شادن

        نوف..

        أحلى المعاني والوصوف
        مهما تغيرها الظروف
        دام الحلا كله لها
        أكيد كل الزين نوف

        أحلام..

        صار لي ثلاث أيام
        أمشي واقول اسمك
        صار لي ثلاث أيام
        ماقول غير أحلام

        هنادي..

        قلبي أنا دايم ينادي
        وش هالحلا اللي متمادي
        قلبي أنا دايم يقول
        غرقان في نظرة هنادي


        شجون

        وش هالحلا وش هالجنون
        أسألك قلي من تكون ؟
        ردت علي برقه ونعومه
        انا القمر أنا شجون


        مرام..

        كل الحلا وكل الهيام
        ومزعله كل الانام
        الحب هو عنوانها

        Top poèmes

        poème d'amour

        {picture#http://4.bp.blogspot.com/-NYexIQ3EQGI/V6aZ3ioZmrI/AAAAAAAADcM/UNAND_T0DtgFxmy_4yX82SfT3OdU8ysgQCK4B/s1600/Po%25C3%25A8me-d-amou-SMS.jpg} SMS d'amour poème est le site de poésie facile et agréable pour tous, s'amusent et souhaitent partager de bons moments avec votre partenaire. Vous avez la possibilité de créer votre poèmes, ajouter des articles et photos, faites de belles rencontre et partageant les mêmes passions et envies. {facebook#https://www.facebook.com/SMSdamourpoeme} {twitter#https://twitter.com/poeme_amour_sms} {google#https://plus.google.com/+po%C3%A8medamouramour} {pinterest#https://www.pinterest.com/source/sms-d-amour-poeme.com/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCwfrJ1rQgOHa8cdJS4FcbXQ} {instagram#https://www.instagram.com/poeme_amour_sms/}

        dinora camelia

        {picture#https://lh3.googleusercontent.com/q1XXCT9jMq6egGBb6bFJCGk9qiEcOdmGsSw63x-NAL3jWNnuoJIU9bFAc6PVuPhhzGI-3UdL7w=w1920-h1080-rw-no} Camelia DINORA, est née en 1989 à Paris, France. Autodidacte, sa passion pour la poésie romantique est née essentiellement de son amour pour la langue française.. {facebook#https://www.facebook.com/camelia.dinora} {twitter#https://twitter.com/poeme_amour_sms} {google#https://plus.google.com/+dinoracamelia} {pinterest#https://www.pinterest.com/source/sms-d-amour-poeme.com/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCwfrJ1rQgOHa8cdJS4FcbXQ} {instagram#https://www.instagram.com/poeme_amour_sms/}