Konsèy Nwèl africaine

Se vre an Desanm se nwèl
Vle ou pa fok nou fete nwèl
Nou met pa gen mwayen nap fete nwèl
Se vre lontan se pa konsal te ye
Move lide fè nou bliye kijanl te ye
Li lè poun sonje janl te ye
Wi se nan moman sa poun mete tet ansanm
Poun sonje ke nou kondane poun nou viv ansanm
Se pa mw sèlman konsene se nou tout ansanm
Nou pap prese nap pran sann
Se vre sak nan men nou
Se li ki pa pa nou
Lanmou ak respè se sak pa nou
Suksè ak progrè dwe fèt pa nou
Men nan moman sa dezod pa dwe fet pa nou
Nap fete pandan nap korije
Tout sak pa bon nan nou dwe korije
Wi, li lè pou nou rekonsilye
Pabliye nou tout nan menm soulye
Nou pap detwi men se konstwil ye
Se vre ke mw pa pafè
Pabliye yonn nan nou pa pafè
Kiyes nan mond sa ou k ki pafè?
Nap simaye nwèl nan tout kwen
Pa gen zanmi pre ni sak lwen
Nap fete san enterè
Li pa dwe 1 ni 2 men plis ke san enterè
Ebyen nan moman sa an chanje tout vye lide
Pandan nap cheche kolabore
Jus poun ka rive nan yon pwen byn detèmine....viv nwèl
Konsèy Nwèl africaine


Articles Similaires romantiques

Insérer un commentaire Masquer